Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Patika

1 Şubat 2020

     Keçi yolu. Bulgarca pąteka (=küçük, dar yol) Bulgarca pąt (=yol) sözcüğüne dayanmaktadır. Bulgarca pąteka, Türkçede patika şeklinde yer etmiştir. Kürtçe pıtık (=küçük) sözüyle bir ilişki olacağı kanısında değilim. Buna karşılık, Bulgarca pąt (=yol) sözünün Eski Yunanca pátos (=işlek yol; adım, yürüyüş) sözüne dayanmış olması mümkündür. İngilizce path (=yol) sözü de aynı kökenden gelmektedir. Yukarı Fırat Bölgesi’ndeki Kürtçede kullanılan pêt (adım; sağlam) sözünün Eski Yunanca pátos (=adım) ile eş kökenli olduğunu söyleyebiliriz.