Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Patırtı

8 Nisan 2021

     Ayakları sertçe yere basma sonucu çıkan gürültü; kargaşa, çekişme, arbede, şamata. Eski Yunanca pátos (=adım, yürüyüş; işlek yol) sözüyle ilişkilidir. Eski Yunanca patagéo (=gürültü yapmak) ve Rusça peta (=ayak) sözleri de aynı köktendir. Yine aynı dilde pátagos (=çarpışan iki cismin çıkardığı ses; gürültü, patırtı)  kelimesi de aynı kökten türetilen bir başka sözdür. Yunanca pódi, Farsça pa ve Bengalce pa sözcükleri ‘ayak’ karşılığındadır. Türkçede patır kütür, patır patır, patırdamak, patırdatmak, gürültü patırtı ve benzeri sözler kullanılıyor.