Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pay

17 Şubat 2023

     Bölüm, hisse, kısım. Farsça pay (=ayak, adım) sözcüğünden kaynaklanmış olabilir. ‘Adım’ın ölçü birimi olarak kullanılmış olmasıyla ilişkilidir. Bu bağlamda geniş bir coğrafyaya yayılarak kullanılmıştır. Kürtçe pay veya par, Arapça, Ermenice, Rusça, Bulgarca, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Tatarca Uygurca, Türkmence ve Başkırtça pay, Yunanca páy.