Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Paydos

11 Mart 2021

     Bir işi geçici olarak bırakma, tatil, ara verme, durdurma. Eski Yunanca pauo, pauso ve pauthésomai kelimelerinin ‘durdurmak, sonuçlandırmak, ara vermek, bırakmak, alıkoymak’ karşılığında ifade edildiği görülüyor. Paydos sözünün de Eski Yunanca pauthésomai sözünden kaynaklanmış olduğu belirleniyor. Eski Yunanca pauthésomai’den pauthés ve çok sonraları paydos şekli belirmiştir. Eski Yunancada paūla da ‘durma, durdurma, dinme; sonlanma, bitiş’ karşılığında ifade ediliyordu. Yeni Yunancada da pauo (=durmak, dinmek, ara vermek) kelimesi kullanılıyor. Öyle anlaşılıyor ki, Anadolu Rumları pauthés sözünü pa’ydos şekliyle dile getirmişler. Paydos sözü, Rumcadan Kürtçe ve Türkçeye de geçmiştir.

   Fransızca, İngilizce, Norveççe pause, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Katalanca pausa, Almanca Pause, Flemenkçe pauze, İsveççe paus, Türkçe ve Kürtçe poz, Rusça pauza, sözleri ‘durma, ara verme, mola’ karşılığındadır. Bu bağlamda, Türkçedeki poz vermek sözü ‘kısa süreli duraklayıp görüntü vermek’tir. O halde, poz (=duraklama, mola) sözcüğü de paydos ile aynı kökenden kaynaklanmaktadır.