Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Payidar

3 Eylül 2020

     Kalıcı, devamlı, sürekli. Farsça pāydār (=kalıcı) kelimesinden Türkçeye geçerek payidar şekliyle ifade edilmektedir. Farsça pāy (= : ‘ayak, temel, kök, zemin) ve mülkiyet bildiren -dār (=tutan, elinde tutan, sahip) eklerinden oluşmaktadır. Farsça pāy-dār kelimesi ‘temeli tutan’ ‘ayağı yeri tutan’ karşılığında açıklanabilir. Defter-dār (=defter tutan), bayrak-dār (=bayrak tutan), hisse-dār (=hisse sahibi/hisseyi elinde tutan) ve mühür-dār (=mühürü elinde tutan/mühür sahibi) gibi. Farsçada paydārî (=devamlılık, süreklilik) sözü de biliniyor. Türkçede birine iyi temennide bulunmak için “payidar ol” deniliyor. Bu söz bir  niyet ifadesidir. Bu dünyada ne insanlar payidardır ne de devletler. Sadece ömür süreleri farklıdır. İbn-i Haldun’a göre devletler de birer canlı organizma gibi doğar, büyür ve ölürler. İbn-i Haldun’dan sonra yaşayan Avrupalı toplum bilimciler de aynı yargıya varmışlardır.