Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Paytak

8 Ağustos 2021

     Eğri, çarpık bacaklı; satranç oyununda piyade taşı. Pehlevice payādag (=yürüyerek, piyade, satrançta piyon) sözünden Arapçaya geçerek aynı karşılıkta baydāk şeklinde ifade edilmiş. Pehlevice pay (=ayak) sözcüğüne dayanmaktadır. Türkçede paytak paytak deyimi ‘iki yana salınarak yürüme, ördek veya kaz yürüyüşü’ demektir. Paytak yürüyüşlü ‘iki yana salınarak yürüyen’dir.