Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder

18 Eylül 2019

      Baba. Farsça peder kelimesinden Osmanlıcaya intikal etmiştir. Peder, Hint-İran coğrafyalarından türemiş görünmektedir.  Avestaca ve Eski Farsça pitar/pta; Hintçe ve Bengalce pita, Sanskritçe pitar, Peştuca peder, Pencapça pita nu, Azerice peder, Eski Yunanca ve Latince pater, Eski Yukarı Almanca fater, Tokharca pacar/pacer, Almanca Vatér, İngilizce father, Flemenkçe vader, İspanyolca padre, Gotça fadar, Eski İzlandaca fathir, İtalyanca ile akraba olan Osque Dilinde patir, Eski İrlandaca athir; Lüksemburgca papp, İsveççe, Danca ve Norveççe far, Katalanca pare, Fransızca père sözcükleri ‘baba’ karşılığındadır. Farsça pederşāhî, ‘babayı temel alan ve ailede çocukları baba soyuna bağlayan durum, ataerkil’ oluşu ifade etmektedir. Aynı dilde pederî (babalık, baba olma durumu) kelimesi İngilizce Fatherhoot ve paternity diye bilinmektedir. Farsça pederane (baba gibi, babaya yakışır şekilde ya da tarzda) kelimesini de bunlara ekleyebiliriz.

     Latincede Farsçaya benzer şekilde, pater (baba) kelimesine istinaden patrius (babaya ait, baba gibi), paterfamiliās (evin efendisi, aile reisi), paternus (babaya ait) sözcükleri bulunmaktadır. Bir olasılıkla Latince patron (koruyucu tanrıça) ve patronus (patron, hami kimse) sözcükleri de aynı etimolojik köklerden kaynaklanmış olabilir.

     Aryen Diller içinde bir kısım halklarda baba, diğer bir kesimde peder sözcükleri görülmüştür.  Peder ve baba sözcükleri tarih içinde evrilerek benzer telaffuzlara yol açmıştır.