Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pediyatri

 

30 Aralık 2023

     Çocuk sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili hekimlik dalı. Fransızca pédiatrie (=çocuk hastalıkları dalı) sözcüğünden. Fransızca pédiatre ‘çocuk hastalıkları uzmanı’dır. Bu sözcük Eski Yunanca paidós (=çocuk) ve iatreia (=tedavi, iyileştirme, hekimlik) sözcüklerinden türetilmiştir. Eski Yunancada iatrós ‘hekim, doktor’ karşılığındadır. Eski Yunanca paidós (=çocuk) sözcüğü aynı dildeki paideiō (=yetiştirmek, eğitmek, terbiye etmek) yüklemiyle bağlantılıdır. İngilizce pediatrics, Almanca Pädiatrie, İtalyanca pediatria, İspanyolca ve Portekizce pediatría, Hollandaca ve Romence pediatrie, Rusça pediatriâ.