Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Pehlivan

25 Ağustos 2019

     Güreşçi ya da iri gövdeli kimse. Yaygın olarak Farsça pehlevan (güreşçi, savaşçı, bahadır) sözcüğüne bağlanmaktadır. Oysa, Farsçada ‘güreşçi’ karşılığında keştigir bilinmektedir. Kürtçede ‘ayak, bacak, baldır, adım’ karşılıklarında pal denilmektedir. İyi bir güreşçinin bacaklarının gelişkin olması uygundur. Kürtçe palafıs (hantal, güçsüz, takatsız) sözcüğü de aynı kökten türetilmiştir. ‘Güreşçi’ karşılığında Kürtçede palevan, pelivan sözleri kullanılmaktadır. Burada kök sözcük pal olsa gerektir. Bu açıdan Eski Yunanca pale (güreş), palaistis (güreşçi), palaisma (güreş) ve palaistra (güreş alanı) kelimeleri mevcuttur. Eski Yunanca pallo (sarsmak, sallamak, atmak, fırlatmak) yüklemiyle bağlantılı olabilir. Çağdaş Yunancada pale ya da palema, ‘güreş, güreşme, güreştirme güreşçilik’ karşılığın dadır. Hintçe pahalavaan, Pencapça pahilavana, Peştuca pehluvan, Tacikçe pahlavoni, Kazakça balwan ya da baluvan, Özbekçe pälvän ya da pählävän, Türkmence pälvän, Kırgızca balban ya da körüşçü, Uygurca palvan demektedirler. Latince palaestra (güreş okulu; güreş, idman) sözcüğü Yunanca üzerinden devralınmış görünmektedir.