Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Pejmürde

7 Temmuz 2020

     Dağınık, perişan, eski püskü, üstü başı yırtık. Farsça pej (=eski püskü; kirli) sözüne istinaden, pijmorden (>pijmurden: ‘solmak, yıpranmak) kelimesinden türetilmiştir. Farsça pejum (=düşkün, itibarsız) ve pejvin (=eski püskü olan, kirli) sözleriyle bağlantılıdır. Pejmürde kelimesindeki mürde son eki, Farsça morden (=ölmek) sözünden türetilen morde (=ölmüş, ölü) kelimesidir. O nedenle, pejmürde, bir diğer ifadeyle ‘ölmeye yüz tutmuş’ veya ‘ölmeye yüz tutarcasına kendini salan’ kimsedir. Farsça pijmorde (=solgun) sözü, Kürtçede pejmurde ve Türkçede pejmürde şekliyle telaffuz edilmiştir. Son iki dilde, söz konusu kelime daha çok dağınıklığı, perişanlığı dile getirmiştir.