Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pelikan

30 Aralık 2023

     Kepçe gagalı, gri kanatlı, pembeye çalar beyaz tüylü, kısa bacaklı, parmakları perdeli, gagası keseli, okyanus ya da tatlı su kıyılarında yaşayan bir çeşit kuş. Fransızca pélican (pelikan) sözcüğünden. Geç Latincede pelecanus şekliyle yer etmiştir. Orta Çağ İngilizcesinde pellicane şekli kullanılmıştır. Eski Yunanca pelekán (=pelikan) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük aynı dildeki pelekáō (=baltalamak) yüklemiyle bağlantılıdır. Çünkü pelikan balta gagalı bir kuştur. Eski Yunanca pelekȃs (=yeşilağaçkakan) sözcüğü de aynı köktendir. Aynı dildeki péleküs (=balta) sözcüğüyle ilişkilidir. Aynı kökten ve aynı dilde pelekizō ise ‘baltayla vurmak’ karşılığındadır. Aristoteles de bu kuştan pelikan adıyla söz etmiştir. Eski Yunanca sözcükler Akadcadaki pilaḳḳu (=delmek; dingil, kirmen, iğ) ve çoğul şekli pilaḳḳātu sözcüğünden alınmadır. Bu sözcükler Sumerce ba-al (=kazmak, kazı yapmak) sözcüğünden dönüşmüştür. İngilizce ve Romence pelican, Almanca Pelikan, İtalyanca pellicano, İspanyolca ve Portekizce pelícano,  İsveççe, Norveççe ve Rusça pelikan.