Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Penc

8 Mart 2023

     Beş. Aynı karşılıktaki Farsça penc ve Kürtçe ṗênc sözcüklerinden gelmektedir. Pençe sözcüğü de bu sözcükle bağlantılıdır. Tavla oyunlarında sıkça kullanılmaktadır: penc û yek, penc û dü, penc û se, penc û çar, dü penç, penc û şeş. ‘Beş’ karşılığındaki Sanskritçe paṅça ve Avestaca pança sözcüklerine dayanmaktadır. Pehlevice panç ve Eski Yunanca pente şekliyle biliniyor. Urduca penç, Tacikçe panç, Hintçe paanch.