Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pepton

10 Aralık 2023

   

     Vücudun kolaylıkla özümleyebileceği duruma gelmiş olan protein. İngilizcede peptone şekliyle XIX. yüzyılın ikinci yarısında ‘gıdalardaki azotlu elementlerin sindirim yoluyla dönüştürüldüğü bir maddenin genel adı’ iken 1849’da Almancada pepton biçimiyle kullanılmıştır. Fransızcada da peptone sözcüğü yer etmiştir. Fransızca üzerinden Türkçeye intikal ettiği sanılıyor. Yunanca pepton, nötr şekliyle peptos (=pişmiş, sindirilmiş) aynı dilde peptein (=pişirmek) ile bağlantılıdır. Yunanca aynı kökten peptikós (=sindirim, hazım, peptik) sözcüğü ifade ediliyor. Fransızcada péptique şekliyle görülüyor. Eski Yunanca péptō (=sindirmek) yükleminden kaynaklanmıştır. Aynı dilde pépon (=güneşte pişmiş, olgunlaşmış) aynı köktendir.