Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pereme

13 Ocak 2024

     Önü ve arkası yüksek, gondola benzeyen bir tür kayık. Perama veya peleme biçimlerinde de kullanılmaktadır. Yunanca pérama (=geçit, boğaz; sandal, kayık) sözcüğünden. Aynı dildeki péráō (=geçmek) yüklemiyle bağlantılıdır. XVI. yüzyıl Osmanlı kaynaklarında pereme şekliyle yer etmiştir. Yunanca péra (=öte, ötede, öteye) sözcüğüyle ilişkilidir. Öte tarafa geçişi sağladığından bu adla anılmış olmalıdır. Eski Yunanca peraióō (=bir ırmağın ya da denizin karşı tarafına taşımak) yükleminden Yunancada yansız oluşu belirten -ma ekiyle türetilmiştir. Eski Yunanca peraia (=deniz aşırı ülke) sözcüğü de aynı köktendir. İngilizce pram (=çocuk arabası) ve Macarca pereme (=kayık) sözcükleri aynı köktendir. “Koca yüz elli tonluk peramanın on gemicisinden yalnız bir ben sağ kaldım” (Halikarnas Balıkçısı).