Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Performans

19 Nisan 2021

     Bir işi yapabilme becerisi; verim, başarı, vizyon. Fransızca performance (performans: ‘sonuç, başarı’) sözünden aktarılmıştır. Fransızcaya İngilizceden geçtiği belirleniyor. İngilizcede ‘bir işi yapabilme, başarma, tamamlama’ karşılığında XV. yüzyıldan bu yana biliniyor. İngilizce performance sözünün Latince per- (=ile), form (=biçim, şekil, görünüm, vizyon) ve -ence/-ance son ekinden oluştuğu anlaşılıyor. İngilizce performance ‘ifa, icra, yapma; gösteri, oyun’ diye algılanıyor. İngilizce perform (=yapmak, icra etmek), performer (=icracı, oyuncu, sanatçı) sözleri de telaffuz edilmektedir. Orta Çağda Fransızcada performer (=yapmak, etmek) fiili ifade ediliyordu. Bu sözün aynı çağdaki İngilizce performing sözüyle bağlantılı olduğunu söylemek mümkündür.

     Latince perficere (=bitirmek, yapmak, tamamlamak) yüklemiyle bağlantılı olmalıdır. Latince perficus (=tamamlayıcı, yetkinleştiren), perfectionis (=ikmal, bitirme), perfectōris (=tamamlayan) sözleri İngilizce ve Fransızcadaki performance sözüne yol açmış olabilir. Almanca Performance, Rumence performantă, İtalyanca prestazione.