Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Periferi

16 Mart 2022

     Kıyı, çevre, uç. Fransızca périphérie (periferi: ‘kenar mahalle, çevre, banliyö) kelimesinden. Periferik merkezin kıyısında veya taşrasında olan yer demektir. Geç Orta Çağ Fransızcasında periferie sözcüğü biliniyordu. Orta Çağ Latincesinde periferia, Geç Latincede peripheria, Yunancada peripheria şekilleri ‘çevre, dış yüzey, dairesel çizgi’ karşılığında kullanılmıştır.  Eski Yunanca periphéro (perifero: ‘çepeçevre taşımak, dolaşmak) ve peripherés (periferes: ‘yuvarlanan, dönen, daire şeklinde hareket eden) sözcükleriyle bağlantılıdır. Eski Yunanca peri (=etrafında, çevresinde, civarında; kıyısında, yakınında) sözcüğü aynı karşılıktaki Avestaca pairi sözcüğüne dayanmaktadır. Eski Yunanca phéro (=taşımak, getirmek, dayanmak, katlanmak) sözcüğüne aynı dilden peri ön eki eklenmiştir. İngilizce periphery, Almanca Peripherie, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce periferia, Romence perifrie, Rusça ve Bulgarca periferiya, İsveççe periferi.