Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Periyodik

15 Haziran 2023

     Süreli, süreli yayın; belirli aralıklarla çıkan ya da tekrarlanan, dönemsel. Fransızca périodique (=devirli, süreli; süreli yayın) sözünden. Fransızca période (=süre, dönem, devre) sözüyle bağlantılıdır. Eski Yunanca períodos (=dünyanın çevresinde yolculuk; dönem, döngü) sözüne dayanmaktadır. Eski Yunanca ʰodós (=yol, yürüyüş, yolculuk) sözcüğüne peri- (=etrafını dolanma, dönme) ön eki getirilerek türetilmiştir. Bu ek Avestaca aynı karşılıktaki pairi sözünden kaynaklanmaktadır. Aynı söz Eski Farsçada pari şekliyle kullanılmıştır. Çağdaş Yunanca periodikó (=dergi) sözü de aynı köktendir.