Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Perküsyon

12 Şubat 2024

     Vurmalı sazlar; hastalığı belirlemek için vücudun ilgili kısmının üzerine el konulup, bunun üzerine parmak vurularak açığa çıkan sesin dinlenerek değerlendirmesine dayanan muayene şekli. Fransızca percussion (perküsyon: ‘vurma, vuruş’) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki percuter (=vurmak, çakmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince percussiō (=dövme, vurma, [parmak] çıtırdatmak, [müzik] tempo tutmak) yüklemine dayanmaktadır. Latince percutere (=vurmak, dövmek, çarpmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu yükleme fiilden eylem, durum ve zümre adı türeten -(t)ion son ekiyle türetilmiştir. Latince percutere yüklemi öncelik belirten per- ön ekiyle quatere (=sarsmak, vurmak, çarpmak) sözünden türetilmiştir. Latince percussus (=vurma, çarpmak) sözcüğü de aynı köktendir.