Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Permi

17 Temmuz 2023

     İzin kâğıdı, izin belgesi; devlet tarafından dış ticaret için kişilere verilen izin; tren yolcularının kullandığı paso. Fransızca permis (permi: ‘izin, ruhsat; ehliyet’) sözcüğünden. Fransızca permettre (=izin vermek, müsaade etmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı kökten Fransızcada permission (=izin, müsaade) ve permissionnaire (=izinli asker) sözleri de kullanılıyor. Latince permissus (=izin, icazet, ruhsat) sözüne dayanmaktadır. Latince permittere (=geçmesine izin vermek; salıvermek, bırakmak) yüklemiyle eşkökenlidir. Latincede permissiōnis (=izin, icazet, ruhsat) sözü de biliniyor.  İngilizce permission (=izin, müsaade, ruhsat) sözü aynı dildeki permit (=izin vermek, bırakmak) yüklemiyle bağlantılıdır ve Fransızca permis ile aynı köktendir. İngilizceye Fransızca permission sözünden aktarma olmuştur. İspanyolca permiso, Portekizce permissão, Romence permisiune sözleri ‘izin, müsaade, ruhsat’ karşılığındadır.