Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Permütasyon

15 Aralık 2023

     İki şey arasında yer ve sıra değiştirme; becayiş. Matematikte m elemanının belirli sınırlanma serisinden aynı elemanların başka bir sıralama serisine geçme işlemi. Fransızca permutation (permütasyon: ‘yer değiştirme’) sözcüğünden. Fransızca permuter (=bir şeyin yerini veya sırasını değiştirmek) yüklemiyle bağlantılıdır. XIV. yüzyılın sonunda İngilizcede permitacioun (=değişim, eşzamanlı değişim) şekli Orta Çağ Fransızcasındaki permutacion (=değişim, geçiş) sözcüğünden aktarılmıştır. Latince permutationem (yalın şekliyle permutatio) ‘değişiklik, devrim’ karşılığında bilinmiştir. Bu sözcükler Latince permutāre (=tümüyle değiştirmek, mübadele etmek) yükleme dayanmaktadır. Aynı kökten Latince permūtātiōnis (=değiştirme, değişme) sözcüğü kullanılmıştır. Latince permutāre aynı dildeki mūtāre (=yer değiştirmek, değiştirmek) yüklemi ve öncelik belirten per- ön ekinden türetilmiştir. İngilizce ve İsveççe permutation, Almanca Permutation, İtalyanca permutazione, İspanyolca permutación, Portekizce permutação, Romence permutare, Hollandaca permutatie, Norveççe permutasjon.