Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Personel

1 Mart 2022

     Bir iş yerindeki çalışanların tümü. Fransızca personnel (=çalışanlar, görevliler) kelimesinden. Orta Çağda Fransızcadaki personel sözüne dayanmaktadır. Fransızca personne (=kişi, şahıs), personnaliser (=kişiselleştirmek), personnage (=önemli kişi) ve personnalité (=kişilik, şahsiyet, karakter) gibi sözler aynı köktendir. Latince persōna (=kişi, kişilik; karakter; maske) sözüyle bağlantılıdır. Latince persōnātus (=maskeli) kelimesi de kullanılmıştır. Eski Roma toplumunda ‘maske’ ile ilgili kullanılan bir sözdü. Bu açıdan, bir olasılıkla Etrüskçe phersu (=maske) sözünden alınmış olabilir. İngilizce personnel, İtalyanca personale, İspanyolca, İsveççe,  Romence ve Rusça personal, Norveççe personale, Flemenkçe personeel, Gürcüce personali.