Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Perspektif

16 Temmuz 2023

     Derinlik çizimi; görünüm, manzara; bakış açısı; nesneleri bir yüzey üzerinde çizerek görüntüleme sanatı. Aynı karşılıktaki Fransızca perspective sözcüğünden. Latince perspectivus (=bakışsal) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Latince perspectāre (=bakmak, seyretmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı kökten aynı dilde perspectus (=besbelli) sözcüğü de kullanılmıştır. Latince specere (=bakmak, seyretmek) yüklemine öncelik belirten ve ‘ileri’ ya da ‘yoluyla’ karşılığındaki per- ön eki eklenmiştir. Ayrıca nispet ve aidiyet belirten -(t)iv son ekiyle türetilmiştir. Orta Çağ Latincesinde perspectiva ‘optik bilimi’ni ifade etmiştir. Orta Çağ Fransızcasında ‘optik bilimi’ karşılığında perspektive denilmiştir.