Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pes

11 Nisan 2020

     Yeterli, kâfi. Türkçede “pes doğrusu”, “pes etmek” ya da “pes demek” deyimleri ‘yeter artık’ ve ‘aman dilemek’ karşılığında ifade edilmektedir. Farsça/Kürtçe bes (=yeter, kâfi) sözcüğünden alınarak Türkçede pes şekliyle dile getirilmiştir. Kürtçede bes ditın (=yeterli görmek), besatî (=yeterlik), besî bûnî (=yeterli), edî bese (=yeter artık, yetti gayri) sözleri de kullanılıyor. Aynı kökten Deylemicede bes (=yeter, yeter ki), besey (=yeterlik, yeterlilik), bes bıyayiş (=yeterli olmak, yetmek), bese kerdene (=gücü yetmek) gibi sözlerle karşılaşılmaktadır. Bu açıdan, Farsçada genellikle kâfi (=yeter) sözcüğü telaffuz edilmekle birlikte kimi zaman bes (=yeter) sözcüğü de kullanılmaktadır. Farsçadan intikalen Azerice ve Türkmencede de bes (=yeter, kâfi) sözcüğü dile getirilmektedir. Aynı kökten Grekçe basta (=yeter)  sözcüğünden İtalyancada basta (=yeter, dur) olarak yer almıştır. Bu sözlerin İrani Dillerdeki bes (=yeter) sözcüğüyle bağlantılı oldukları anlaşılmaktadır.