Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Peygamber

27 Nisan 2021

     Tanrı buyruklarını, mesajlarını halka ileten elçi, kurye, ulak. Farsça peygam (=haber, mesaj) ve -ber (=getiren) sözcüklerinden oluşmaktadır. Avestaca paitigama sözünden kaynaklanmaktadır. Pehlevice paygām (=mesaj) sözcüğü de aynı köktendir. Pehlevice paygām, aynı dildeki payg (=piyade, kurye, ulak) köküyle bağlantılıdır. Pehlevice paygàmbar (=haberci, ulak, kurye) sözcüğünden Farsçaya intikal etmiştir. Ermenicede patgam veya patgamavor kelimeleri de aynı kökten türetilmiştir. Kürtçe peyḥamber veya pêḥamber, Afgancada paygāmbar, Beluçça peyyambar şekliyle telaffuz ediliyor. Tacikçe paygambar, Urduca, Sindhice ve Peştuca peyğamber, Pencapça Paigabara şekliyle biliniyor. Kürtçede pêḥamber (=elçi) şekli yaygındır. Bu sözün aynı dildeki peyk (=ulak, kurye) ve peyḥam (=ilham, vahi) sözcükleriyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Görüldüğü üzere peygamber sözü Arapça değil, İranî Dillerden alınmıştır.