Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Peygamber

27 Nisan 2021

     Tanrı buyruklarını, mesajlarını halka ileten elçi, kurye, ulak. Farsça peygam (=haber, mesaj) ve -ber (=getiren) sözcüklerinden oluşmaktadır. Avestaca paitigama sözünden kaynaklanmaktadır. Ayrıca Pehlevice paygām (=mesaj) sözcüğüyle de ilişkilidir. Pehlevice paygām, aynı dildeki payg (=piyade, kurye, ulak) köküyle bağlantılıdır. Ermenicede patgam veya patgamavor kelimeleri de aynı kökten türetilmiştir. Kürtçe peyḥamber veya pêḥamber, Afgancada paygāmbar, Beluçça peyyambar şekliyle telaffuz ediliyor. Tacikçe paygambar, Urduca, Sindhice ve Peştuca peyğamber, Pencapça Paigabara diye biliniyor. Kürtçede pêḥamber (=elçi) şekli yaygındır. Bu sözün aynı dildeki peyk (=ulak, kurye) ve peyḥam (=ilham, vahi) sözcükleriyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Görüldüğü üzere peygamber sözü Arapça değil, İranî Dillerden alınmıştır.