Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Peyman

15 Kasım 2022

     Yemin, ant. Aynı karşılıktaki Farsça peymān sözünden. Kürtçeye de intikal ederek peyman şekliyle ‘antlaşma, sözleşme’ olarak biliniyor. Pehlevice paymān (=ılımlılık, itidal; kriter, ölçü; süreç) sözüyle bağlantılıdır. Eski Farsça pati (=yüz yüze, karşılıklı) sözcüğünden kaynaklanmış olabilir. “Gel seninle bir ahd ü peyman edelim / Ne sen beni unut ne de ben seni” (Pir Sultan Abdal).