Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Piltan

21 Ağustos 2020

     Mazgirt ve mücavir yörelerde kullanılan şahıs adlarındandır. Orta İran Dillerinden Pehlevice ile Partça pil (=iri) ve tan (=cüsse, beden, vücut) sözcüklerinden oluşmaktadır. Piltan adı, Kürtçede özgün şekliyle korunurken Farsçada Pilten şekline bürünmüştür. Akkoyunlu beylerinden Pir Ali Bey’in oğlu olan ve Kiğı ile mücavir alanda emirlik görevini ifa eden Pilten Bey’den başka Çemişgezek beylerinden Pir Hüseyin Bey’in 16 oğlundan biri olan ve Mazgirt beyliği görevinde bulunan bir diğer Pilten Bey tarihte yer etmiştir.