Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pimpirik

4 Şubat 2023

     Güçsüz, takatsiz, etkisiz, yaşlı kimse. Aynı karşılıktaki Kürtçe pımpırım veya pımpırımi sözünden kaynaklanmıştır. Erzincan yöresinde ‘çok yaşlı kimse’, Erzurum yöresinde ‘pirifani’ karşılığında pirpirim deniliyor. Kütahya, Erzincan ve Gümüşhane dolaylarında ‘çok eski, eskilikten paramparça olmuş eşya veya giyecek’ karşılığında pirpirim sözü kullanılmaktadır.