Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pir

18 Aralık 2022

     Çok yaşlı kimse, bir tarikat veya sanatın üstadı, bir konuda veya meslekte deneyim sahibi kimse. Farsça pir (=yaşlı; eskimiş) sözcüğüyle bağlantılıdır. Ayrıca ‘adamakıllı, iyice’ karşılığında da bilinmektedir: Bir söyledi pir söyledi. Bu son söz Kürtçe pır (=çok) sözcüğüne dayanmaktadır. Pehlevice pir, piri, pirak ‘yaşlı, yaşlı kadın’ karşılığındadır. Kürtçe ṗir (=yaşlı) ve ṗırık (=yaşlı kadın) olarak biliniyor. Beluçça ve Yeni Farsça piruk ‘büyük baba’ demektir.