Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Pırnal

2 Mart 2022

     Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı. Yunanca pournári (>purnari: ‘meşe çalısı’) sözünden. Eski Yunanca prīnos (=holm meşesi, meşe) kelimesinden kaynaklanmıştır. Yunanca prióni (=testere, bıçkı) sözüyle ilişkilidir. Pırnal meşesinin yaprakları tıpkı bir testerenin ağzı gibidir. Yunanca prionotós (=testere dişli) sözü de aynı köktendir. Yunanca pournári/purnari sözündeki -ari son eki Yunancada küçültme eki olan arion ekinin türevidir. Söz konusu meşenin çotanak halinde palamutları bulunmaktadır.