Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Piromani

11 Mart 2024

     Yangın çıkarma hastalığı. Fransızca pyromanie (piromani: ‘yangın çıkarma hastası’) sözcüğünden. Bu bağlamda aynı dilde piromene (piroman: ‘yangın çıkarma hastası’) sözcüğü kullanılıyor. Fransızcada pyro- ön ekli sözcüklerde pyro- ‘ateş’i ifade etmektedir. Bu sözcük Eski Yunanca pýr (=ateş) sözcüğünden kaynaklanıyor. ‘Ateş’ karşılığındaki Ermenice hur, Kürtçe ar, İngilizce fire, Almanca Feur, Çekçe púř, Hollandaca vuur, Rusça žar sözcükleri aynı köktendir. Fransızca pyromanie sözcüğündeki manie şekli Eski Yunanca mania (=düşkünlük, bağımlılık) sözcüğüyle bağlantılıdır.