Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pirpirim

30 Aralık 2022

     Semizotu. XVI. yüzyıldan sonra bir kısım Osmanlı dönemi yazarlarınca ifade edilmiştir. Ermenice p’rp’rem (=semizotu) sözünden alındığı sanılıyor. Bununla birlikte bu sözün Farsça aynı karşılıktaki parparam ve Kürtçe pımpar sözleriyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Anadolu’da yerel ağızlarda pürpürüm şekli de biliniyor. Kimi yörelerde çok yaşlı kimse veya çok eskimiş şey karşılığında da ifade ediliyor.