Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Piskopos

3 Mayıs 2021

     Bir kısım kiliselerde yöneticilik yapan yüksek düzeydeki din görevlisi. Yunanca üzerinden Türkçeye intikal ettiği anlaşılıyor. Eski Yunanca episkopos (=gözeten, izleyen, himaye eden, denetleyen) sözünden gelmektedir. Bu söz aynı dilde yer eden episkopéo (=denetlemek, incelemek, bakmak, gözlemek, araştırmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Eski Yunanca epi  (=üstte, üstünde, üstten, üstünden) ve skopéo (=yukarıdan izlemek) eklerinden oluşuyor. Eski Yunanca skopos (=gözcü, gözlemci), skopia (=gözlem, gözlem yeri) sözcükleri de telaffuz edilmiştir. Yeni Çağ sonrasında gelişen reform süreçlerinde Protestan kiliseleri İncil’de piskoposluk makamının yeri bulunmadığına dayanarak böyle bir göreve gerek olmadığı görüşünü öne sürdüler.