Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pişman

17 Haziran 2021

     Yaptığı bir iş veya davranışının sonuçlarına üzülmek, esef duymak, hayıflanmak. Farsça peşîmān kelimesinden alınmıştır. Farsça peşîmān, Pehlevice aynı karşılıktaki paşimān sözüne dayanmaktadır. Pişmanlık ifade eden Eski Farsçada mevcut olan patis-manu sözünden kaynaklanıyor. Ayrıca bu kelimenin Sanskritçe prati +man ile bağlantılı olduğu sanılıyor. Sanskritçe prati sözü ‘karşı’ oluşu belirtmektedir. XIII. yüzyıl kaynaklarının bir kısmında peşiman şekli kullanılmış. Kürtçe pişman şekli Türkçede de kullanılıyor. Kürtçede poşman biçimi de telaffuz edilmektedir. Eski İran Dillerinde kaynaklanan pişman kelimesi Türkçeye yakın olan dillere de geçmiştir. Azerice peşman, Kazakça puşeyman, Kırgızca buşayman, Özbekçe puşeyman, Türkmence puşman ve Uygurca puşayman diye biliniyor. Pişman kelimesinin pişmaniye ile bir ilişkisi bulunmuyor. Bkz. Pişmaniye.