Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pisuvar

14 Aralık 2023

   

     Genel tuvaletlerde erkeklerin kullandığı duvara bitişik sidiklik. Fransızca pissoir (pisuar: ‘işeme yeri’) sözcüğünden Bu sözcük Fransızca pisser (=işemek; su sızdırmak, akıtmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Fransızca yer adı belirten -oire son ekiyle türetilmiştir. Pisser yüklemi Fransızca pis (=inek memesi) sözcüğüyle aynı kökten olabilir.