Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Piyale

17 Haziran 2021

     Kadeh, içki kadehi, şarap kadehi. Farsça piyāle (=kadeh) sözünden. Pehlevice paygāl (=fincan, kadeh) ve paygāl-gār (=fincan/kadeh yapımcısı) kelimeleriyle bağlantılıdır. Latince phiale (=fincan), Fransızcada phiale ve İngilizcede phial (=kadeh, fincan) şekline dönüşmüştür. Latince phiale Eski Yunanca phiále (=ayaksız ve kulpsuz kap) sözünden alınmadır. Eski Yunanca phiále sözünün Eski İrani Dillerden aktarıldığı anlaşılmaktadır. Tacikçe piyola, Peştuca piyale ve Pencapça piālā sözleri ‘fincan’ karşılığındadır. Bununla birlikte ‘piyale’ kelimesinin karşılığında Nepalce Phial, Bengalce Phāyāla, Pencapça Phiala, Sinhalice, Tayca ve Urduca phial sözleri görülmektedir. Farsçada payyāla veya piyāla şekilleri kullanılmıştır. Farsça piyāle (=kadeh) ve gir (=tutan) eklerine dayanılarak piyāle-gir (=kadeh tutan) sözü biliniyor. Farsça piyāle-keş (=kadeh çeken), piyāle-nuş (=içki içen) gibi sözler de bulunuyor. Almanca Phiole, İtalyanca fiala. Hırvat asıllı Osmanlı Kaptan-ı Deryası Piyale Paşa, adıyla ünlü bir denizci idi.