Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Piyasa

17 Haziran 2021

     Alış satışların veya ticari işlemlerin yapıldığı yer, pazar; arz ve talebin karşılandığı kurumsal mekân. İtalyanca piazza (=meydan, çarşı, pazar) sözünden aktarılmıştır. İtalyancada piazzale sözü de ‘meydan, alan’ karşılığındadır. Bu sözlerin İtalyanca piazzare (=yerleştirmek) yüklemiyle ilişkisi olabilir. Eski Yunanca plázo (=orda burda dolaştırmak) sözüyle bir münasebet olabilir. Venedik İtalyancasında piàsa şekli telaffuz ediliyordu. Piyasa ekonomisi ‘talebe göre üretimin yapıldığı ve fiyatların arz ve talebe göre belirlendiği ekonomi modeli’dir.