Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Piyon

11 Mart 2021

     Satranç tahtasında ön sıraya dizilen ilk hamlede bir veya iki hane ilerletilebilen sekiz küçük taştan her biri, paytak, piyade. Fransızca pion  (piyon: ‘satrançta ön sırada dizilen sekiz taştan her biri’) sözcüğünden alınmıştır. Fransızca pion, aynı zamanda ‘dama taşları’nı da belirtmektedir. Fransızlar ‘yatılı okulların mübaşiri’ne de pion diyorlar. Ayrıca Fransızca pionnier ‘öncü, yol açıcı’ diye biliniyor. Mecazen piyon denilen kişinin kaypaklığı nedeniyle bu sözün Eski Yunanca pion (=kaygan, kaydırıcı) sözcüğüyle bağlantılı olması mümkündür. Eski Yunanca piótis (=yağ) ve pióo-ō– (=yağlamak, yağlı olmak) sözleri de kullanılıyordu. Grekçe denen Antik Yunancada pion sözcüğü ‘piyon’ karşılığında telaffuz ediliyordu. Çağdaş Yunancada pióni (=piyon) sözü bulunuyor. Latince pedes (=piyade, yaya) sözünde piyon şekli türememiştir. Fransızcadaki pion sözünün Grekçedeki pion  (=piyon) kelimesinden aktarılmış olduğunu sanıyorum.