Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Plato

18 Ekim 2021

     Düz veya yassı coğrafya kesimi; yayla. Fransızca plateau sözünden Türkçeye aktarılmıştır. Latince plattus (=yassı, düz) sözüyle bağlantılıdır. Latince plate (=cadde) ve plānus (=düz, yassı) da aynı köktendir. Latince plattus (=yassı, düz, geniş), platanon (=koru, çınar korusu), platea (=kaşıkçı) sözleri de Eski Yunanca platys (=yassı, düz, geniş) kelimesinden kaynaklanmıştır. Antik Çağ Yunan filozofu Aristokles uzun boylu ve geniş omuzlu olduğundan Platon lakabıyla anılmıştı. Yaygın olarak da Platon diye biliniyor. Arapçada Eflatun şekliyle telaffuz edildi.