Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pleybek

24 Aralık 2023

     Önceden kaydedilmiş olan bir müziğe uygun mimik ve hareketlerle o anda söyleniyormuş gibi yapılması. İngilizce playback (pleybek: ‘kayıtlı müziği geri çalmak’) sözcüğünden. Bu sözcük İngilizce play (=oyun, eğlence; piyes) ile back (=geri, geriye doğru) sözcüklerinden türetilmiştir. Playback sözcüğü 1929’dan bu yana İngilizcede biliniyor. Play sözcüğü Proto-Germenceden kaynaklanmıştır. Orta Çağ Hollandacasında pleyen şekliyle kullanılmıştır. Back sözcüğünün ise Orta Çağ İngilizcesinde bæc (=geriye doğru, geride) şekliyle var olduğu görülüyor.