Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Plüralizm

25 Aralık 2023

     Çoğulculuk. Sosyolojide bir toplumda farklı görüş ve kültürlerin varlığına saygı duyan anlayış. Felsefede gerçekliğin temelinde birçok ilke ve görüşün olduğunu savunan anlayışa denilmiştir. Felsefede çokçuluk olarak da ifade edilmiştir. Fransızca pluralisme (=çoğulculuk) sözcüğünden. 1818’de kilise yönetimince kullanılan bir terim olarak ‘bir kimsenin birden fazla makama sahip olmasını’ belirten bir kavram olarak bilinmiştir. 1882’den itibaren felsefede farklı ilkeleri temele alan teoriler için kullanılmaktadır. Siyaset biliminde 1919 sonrasında İngiliz İşçi Partisi üyesi Prof. Harold Joseph Laski (1893-1950) tarafından  ‘üniter devlet anlayışına karşı çıkan teori’ olarak algılanıyor. 1933’de ‘bir devlet ya da toplum içindeki çeşitliliğe hoşgörülü olma’ karşılığında belirtilmektedir. Orta Çağ Fransızcasında plurel (=birden fazla) ve Latince pluralis (=birden fazlasına ilişkin) sözcükleriyle bağlantılı olarak Çağdaş Fransızcada plural (=birçok birimlerden oluşan) şekliyle yerleşmiştir. Fransızca plus (=daha, çok fazla), Latince plūs (=daha çok, daha ziyade, fazla) sözcüğüne dayanmaktadır. Aynı karşılıkta Latince plūr şekli de kullanılmıştır. İsimlerden izafet sıfatı belirten -al son ekiyle türetilmiştir. Bu son ek Fransızcada -el, İngilizcede -al biçimiyle korunmuştur. İngilizce ve İsveççe pluralism, Almanca Pluralismus, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce pluralismo, Hollandaca ve Norveççe pluralisme, Rusça Plûralizm.