Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pöç

5 Şubat 2024

     Kuyruk sokumu kemiği. Ermenice poč (=kuyruk sokumu) sözcüğünden. Ermenicede počʻik küçültme şekli de kullanılıyor. Buna bağlı olarak Türkçede pöç veya pöçük deniliyor. Kürtçede boç ve küçültme şekli boçik sözcükleri ‘kuyruk’ karşılığındadır. Aynı dilde ve aynı karşılıkta doç ve küçültme şekli doçık sözcükleri de biliniyor.