Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Podyum

29 Aralık 2021

     Platform, yükseltili yer. Fransızca podium (podyom: ‘seki, kürsü, yükseltili yer’) kelimesinden aktarılmıştır. Latince podium (=bir kaidenin çıkıntılı tabanı) sözünden nakledilmiştir. Pod- kök sözcüğü Eski Yunancada ‘ayak’la ilgilidir. Yunanca pódi ‘ayak’ demektir. Kürtçe (=ayak, bacak) sözcüğüyle aynı köktendir. Aynı karşılıkta Hint-Avrupa Dillerindeki pa, pad sözcüklerine istinat etmektedir.  İngilizce ve İsveççe podium, Almanca Podium, İtalyanca ve İspanyolca podio, Portekizce pódio.