Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Poğaça

20 Eylül 2021

     İnce yoğrulmuş hamurun içine peynir, kıyma vb. konularak hazırlanan yassı tuzlu çörek. Bulgarca pogáča (=mayasız bir tür yassı küçük ekmek) sözünden alınmıştır. Sırpçada pòğača (=mayasız küçük yassı ekmek) kelimesi kullanılıyor. Macarca pogácsa şekliyle de karşılaşılmaktadır. Balkan Dillerindeki bu kelime Venedik İtalyancasındaki fogaccia sözünden aktarılmıştır.