Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pohpohlamak

21 Eylül 2020

     Bir kimseyi yüzüne karşı gereğinden fazla övmek. Bu tür aşırı övgüyü yapan kimseye pohpohçu deniliyor. Pohpohlamak sözünün Akadca puḫpuḫḫûm (=kavga) kelimesinden kaynaklanmış olduğu görüşündeyim. Sonraları İranî Dillerde kavgada üstünlük gösterenler için peh peh sözüyle övgü yapıldığı görülmektedir. Önceleri ve genellikle birilerini kavgaya itmek için pohpohlama yapılıyordu. İnsanlar arasında ve devletlerarası ilişkilerde bu tür pohpohlamalara her zaman başvuruluyor. Kiziroğlu Mustafa Bey’in Köroğlu Ruşen’i yenmesine dair bir halk müzikalinde “Köroğlu’nu suya tepen peh peh peh” nidaları yer alıyor.