Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Polat

7 Şubat 2020

     Türkçede de kullanılan şahıs adlarından. ‘Çelik’ karşılığında bilinmektedir. Kürtçe polat (=çelik; mecazen çok güçlü ve sağlam adam) sözünden Türkçeye intikal etmiştir. Farsça pulad (çelik; çok güçlü), aynı karşılıkta pûlot adıyla Tacikçede de yer almıştır. Urduca fûlat ve Gürcüce poladi sözleri aynı karşılıktadır. Kürtçe ve Türkçede polat, aynı zamanda şahıs adıdır. Önüne can ön eki konularak canpolat ad ya da soy adı kullanılmıştır.

Azerice polad, Kırgızca bolot, Kazakça bolat; Türkmence, Uygurca ve Özbekçe polat sözleri İran halklarından alınmıştır.