Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Polemik

15 Ağustos 2020

     Siyasal, bilimsel ve edebi konular üzerine yapılan sert kalem tartışması. Genel olarak insanlar arasında yapılan tartışmalar için de telaffuz ediliyor. Fransızca polémique sözünden alınmıştır. Bu sözün kökeni Eski Yunancaya dek varmaktadır. Eski Yunancada pólemos (=savaş, çatışma, kavga), polemóo (=düşman olmak, düşman edinmek), pólemios (=savaşa dair), polemikós (=savaşa özgü), poleméo (=savaşmak, dövüşmek)  gibi sözler kullanılıyordu. Bu kelimelerdeki pol kökünün ‘topluluk, grup, kalabalık’ karşılığında olduğu kanısındayım. Polis (=şehir, kalabalık yerleşim yeri) sözünde aynı kökü görmekteyiz. İlk Çağda Yunan şehir devletlerinin çatışmaları polemos sözüne yol açmış olabilir. Bu bağlamda, polis denilen bir kısım şehir devletleri Atina’nın egemenliğine de karşı duruyorlardı. Eski Yunancadaki polemos sözünün ‘toplumsal çatışma’yı ifade etmiş olması mümkündür.