Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Poliklinik

10 Şubat 2020

     Çeşitli hastalıkların tedavi edildiği klinik. Türkçeye Almanca üzerinden Fransızcadan geçtiği kanısındayım. Fransızca policlinique (=çok klinikli) sözü, Almancada poliklinik şeklinde telaffuz edilmektedir. Fransızca bu söz Eski Yunanca polý (=çok, fazla) ve klini (=yatak) sözcüklerinden kaynaklanmıştır.  Bu nedenle poliklinik sözünün, Yunanca polis (=şehir, devlet) ve Fransızca clinique (=hastahane) sözlerinden oluşup “devlet hastanesi” demek olduğu görüşüne katılmıyorum.

     Eski Yunancadan kaynaklanan bu sözün dünyaya yayıldığı görülmektedir. Yunanca polykliniki, İngilizce polyclinic, İtalyanca ve İspanyolca policlinico, Rusça poliklinika, Japonca porikurinikku, Hintçe paaleeklinik, Almanca poliklinik, Portekizce policlinica; Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça poliklinika, Latince polyclinic, Rumence policlinică gibi birçok benzer kelimenin varlığını belirlemekteyiz.