Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Politika

2 Nisan 2021

     Kamu işlerinin yürütülmesiyle ilgili görüş, fikir ve uygulamalar. Eski Yunanca politikōs (=halkın, vatandaşların lehine olan) sözüyle bağlantılıdır. Eski Yunanca politikós ise ‘şehirle, şehir devletiyle, devletle ilgili’ oluşu ifade etmektedir. Bunların da kökeninde Eski Yunanca polis (=şehir, şehir devleti, devlet) sözü bulunmaktadır. Eski Yunanca polizo (=şehir kurmak, şehir inşa etmek, kentleşmek), politis/polites (=yurttaş, vatandaş), pollákis (=çoğunlukla) sözleri Eski Yunancada çokluğu, kalabalık oluşu, fazlalığı belirten poly kök sözcüğüyle ilişkili olduğu görüşündeyim. Eski Yunanca polis kelimesindeki pol (<poly) sözcüğü çokluğu, fazlalığı, kalabalık oluşu dile getirmektedir. Bu nedenle nüfusun fazla olduğu yerleşim yerlerine polis adı verilmiştir. Fransızca politique (=politika) üzerinden Türkçeye geçiş olmuş. İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce politica, Almanca Politik veya Politiken, İngilizce politics, policy sözleri telaffuz ediliyor. Politika kelimesinin Yunanca poly (=çok) ve tika (=yüz) sözlerine bağlanması bir yakıştırma ve uydurmadan, halk etimolojisinden ibarettir. Bu yakıştırma genel olarak politikacıların ikiyüzlülüğüyle ilişkilendirilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki, bu ilişkilendirme her politikacı için geçerli olmadığı gibi toplumu kandırmaya çalışan politikacı tiplerine uyarlıdır. Bir toplumda hak ve adalet duygularına riayet eden, kamu malını gasp etmeyen, ötekileştirme üzerinden siyaset yapmayan namuslu politikacılar da var olmakta devam edecektir.

     Antik Yunan filozofu Platon’un Politikos (=devlet adamı) ve öğrencisi Aristoteles’in Politika adlı değerli eserleri bulunmaktadır. Politika sözü Eski Yunan şehir devletleri döneminden bugüne intikal etmiştir.