Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pornografi

31 Ocak 2022

     Porno, cinsel içerikli görüntü. Fransızca pornographie (=şehvete yönelik kitap veya resim) sözünden. Fransızca porno (=şehvetle ilgili; sefih) ve graphie (=yazı; şekil, resim) eklerinden türetilmiştir. Eski Yunanca pórnos (=fahişelik yapan) ve graphé (=şekil, yazı; resim) kelimelerinden aktarılmıştır. Bu söz aynı dildeki pórne (=kötü hayat kadını) sözcüğüne dayanmaktadır. Eski Yunanca pérnemi (=para için satmak, ihanet etmek) yüklemiyle bağlantılı olabilir.