Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Posa

26 Ocak 2021

     Suyu alınmış olan üzüm, mandalina ve portakal başta olmak üzere birçok meyvenin derisi, kabuğu, kalıntısı, tortusu, çökeltisi. Kürtçe pose (=tortu, çökelti) sözünden gelmektedir. Farsçada pusiden (=çürümek) yüklemi bulunuyor. Bu yüklemden türetilen Farsça puside (=çürük) kelimesi bulunuyor. Kürtçe pûş (=kuru yaprak), pûşık (=yapracık, yaprakçık) ve pûşû (=yaprak tortusu, talaş) sözcükleri de telaffuz ediliyor. Kürtçede buna benzer sözcüklerin bir kısmında s/ş yerine ç harfinin geçtiği görülüyor: Pûç (=çürük), pûç bun (=çürümek), pûçe (=çürümüş, çürük) gibi. Bu sözler de aynı dildeki pûş sözcüğüyle ilişkilidir. ‘Çürük’ karşılığında Tacikçe pūsida, Urduca buside ve Bengalcede Pacā deniliyor. Etimolojik açıdan Kürtçe pose sözünün Kürtçe post (=deri, kabuk) kelimesiyle ilişkili olduğu kanısındayım. Bkz. Post.